MySQL, Update, Replace – przydatna komenda

Przy budowaniu zaplecza czasami bardzo pomocne okazują się proste komendy do hurtowej zamiany. Akurat z jednego większego katalogu stron robię mniejsze katalogi tematyczne, a zamiana treści, jaką potworzyli użytkownicy przyprawia o lekką irytację, gdy okazuje się, że błędy z polskimi znakami. Moderacja się wydłuża w czasie, ale od czego są fajne komendy, które można tu szybko użyć i oszczędzić wiele minut? Ot choćby taka komenda: UPDATE otwarty_wpisy SET slowa = REPLACE(slowa,'wieczŸr kawalerski','wieczór kawalerski') WHERE header LIKE "%wieczŸr%"