MySQL, Update, Replace – przydatna komenda

Przy budowaniu zaplecza czasami bardzo pomocne okazują się proste komendy do hurtowej zamiany. Akurat z jednego większego katalogu stron robię mniejsze katalogi tematyczne, a zamiana treści, jaką potworzyli użytkownicy przyprawia o lekką irytację, gdy okazuje się, że błędy z polskimi znakami. Moderacja się wydłuża w czasie, ale od czego są fajne komendy, które można tu szybko użyć i oszczędzić wiele minut? Ot choćby taka komenda: UPDATE otwarty_wpisy SET slowa = REPLACE(slowa,'wieczŸr kawalerski','wieczór kawalerski') WHERE header LIKE "%wieczŸr%"

Import dużych plików SQL

Wczoraj pisałem o kwestionariuszu potencjału zawodowego i wspomniałem też o bazach danych, z którymi nie rozstaję się zbyt czesto 😉 Dziś przyszło mi się zmierzyć z importem pliku ważącego jakieś 30MB. Co prawda ustawienia PhpMyAdmin’a na serwerze, na którym obecnie pracuję ma ograniczenie do 50 MB dla importu plików SQL, jednak zdarzało mi się, gdy te ustawianie były ustawione na 16MB, albo tylko 8MB. Wówczas z pomocą przchodziło stary, sprawdzony, oferujący mnsówto możliwości edytor Notepad++, w którym dzieliłem większy plik, na kilka mniejszych. Oczywiście to jeden sposób. Dzś w moje ręce wpadło świetne rozwiązanie, mianowicie skrypt BigDump: Staggered MySQL Dump...