Błąd w pliku admin.content.html.php on line 435 – co zrobić?

Jeśli po aktualizacji Joomla z wersji 1.5.18 (lub. 1.5.19) do 1.5.20 napotkałeś błąd podczas dodawania nowego artykułu – nie martw się 🙂

Joomla błąd w lini 435 w pliku admin.content.html.php

(okno edycji artykułu z sygnalizowanym błędem)

“Warning: Missing argument 7 for ContentView::editContent(), called in /administrator/components/com_content/controller.php on line 451 and defined in /administrator/components/com_content/admin.content.html.php on line 435”

Jest rozwiązanie, a nawet dwa. Mianowicie:

a) należy wgrać plik admin.content.html.php z wersji 1.5.18

b) pobrać dodatek SEF patch for Joomla 1.5.20, rozpakować i wgrać do katalogu głównego zastępując wszystkie już istniejące pliki

2 minuty zabawy i problem wyeliminowany 🙂