10 testów osobowości online

5 lat temu, też na początku marca wypełniłem kwestionariusz potencjału zawodowego. hmmm… – spojrzałem na datę – ale dlaczego w marcu? Bo może zima zbyt długa, a szarość za oknem (mimo wielu pozytywnych doznań i zdarzeń) nieco dobija… Ale już wiosna niebawem zawita, to i w człowieku jakaś chęć do zmiany już się kiełkuje i coś w środku buzuje. No, trzeba działać. Po prostu działać!

Dziś po niedzielnym śniadaniu odpaliłem kompa. Odpaliłem też net. Zachęcony tekstem w natemat.pl, a właściwie w serwisie mamadu.pl postanowiłem sprawdzić jakim typem „korpoludka” jestem. Po teście, w którym mi wyszło, że jestem (kliknij aby się dowiedzieć). Zacząłem zgłębiać temat.

No i znów wyszło na to, że zamiast o jakichś tematach informatycznych, webowych, analitycznych zajmiemy się nieco psychologią 😉

Ciekawe artykuły i prezentacje dotyczące cech i typów osobowości

1.

„Każdemu z nas – niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i doświadczenia zawodowego – można przypisać indywidualny zestaw cech charakteru i zachowań, jakie przejawia w konkretnych sytuacjach. Ten zestaw to nasza osobowość, która jednocześnie determinuje i jest obrazem tego, w jaki sposób reagujemy na dane zdarzenia lub informacje.”
(Źródło: Osobowość a potencjał zawodowy).

2.

Przez wiele lat uważano, że testy osobowościowe zawodzą jako prognoza wydajności w pracy. Nie istniał żaden system klasyfikujący, który pozwoliłby na zredukowanie olbrzymiej liczby istniejących charakterystyk osobowości. Używano tych samych terminów do nazywania zupełnie rożnie rozumianych charakterystyk, jak również stosowano inne terminy, mimo odnoszenia się do tej samej cechy.
(Źródło: Wielka Piątka – osobowość jako wyznacznik wydajności w pracy)

3.

osobowosc-psychologia-5-czynnikow-osobowosci
(Źródło: Osobowość, psychologia zarządzania)

4.

Podstawowe cechy osobowości wyszczególnione w modelu WIELKIEJ PIĄTKI to:
NEUROTYCZNOŚĆ – pozwala na odróżnienie osób przystosowanych, stabilnych emocjonalnie, od osób nieprzystosowanych i emocjonalnie niezrównoważonych.
EKSTRAWERTYCZNOŚĆ – mierzy zaangażowanie w kontakty interpersonalne i poziom energii.
OTWARTOŚĆ – określa tendencje związaną z poszukiwaniem i pozytywnym wartościowaniem doświadczeń oraz otwartość i tolerancję na nowość.
UGODOWOŚĆ – określa nastawienie względem innych ludzi oraz orientację interpersonalna (pozytywna vs negatywna / altruizm vs antagonizm).
SUMIENNOŚĆ – pozwala opisać poziom zorganizowania jednostki oraz jej wytrwałości w dążeniu do celu.
(Źródło: Wielka piątka)

5.

„Słowo Enneagram pochodzi od połączenia dwóch greckich słów „ennea” oznaczającego „dziewięć” oraz „gram” oznaczającego „znak”. Enneagram jest nauką próbującą scharakteryzować ludzkie rodzaje osobowości oraz związki pomiędzy nimi. Enneagram dzieli ludzkie charaktery na 9 podstawowych typów. Każdy z tych typów posiada swoje własne motywy działania, własne obawy oraz własne sposoby rozwiązywania problemów. Każda osoba posiada tylko jeden typ charakteru, który się rozwija w okresie dzieciństwa i przyjmuje się, że jest on nie zmienny podczas naszego całego życia”
(Źródło: Enneagram)

6.

Enneagram-9-typow-osobowisci
(Źródło: Poznaj siebie)

 

7.

John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wypisaliśmy kilka słów o każdym z nich, by ułatwić Ci określenie swojego typu zawodowego.
(Źródło: 6 typów osobowości zawodowych wg Hollanda)

Jakie korzyści dzięki poznaniu profilu osobowości?

  • większa satysfakcja z pracy

Żyjemy w społeczeństwie. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym musimy dogadywać się ludźmi zupełnie innymi niż my. Czasem bywa to fascynujące, czasem nas irytuje, ale musimy być świadomi, że jest wiele typów osobowości i każdy ma swoje słabe oraz silne strony.

Nasza satysfakcja w domu i pracy wynika z tego, czy możemy działać zgodnie z naszymi naturalnymi preferencjami, potrzebami, wartościami. Jeśli czujemy się źle, znaczy to, że nie jesteśmy we właściwym miejscu, z odpowiednimi ludźmi. Niewiele osób posiada umiejętność tak głębokiego wglądu w siebie oraz wiedzę psychologiczną, że potrafi precyzyjnie określić swój typ osobowości i natężenie kluczowych cech.

(…)

Aby firma sprawnie funkcjonowała i utrzymywała swoją przewagę konkurencyjną, niezbędne jest posiadanie pracowników o różnych osobowościach i stylu pracy. Zespoły złożone z ludzi o tych samych silnych stronach nie są w stanie wyjść poza typowy dla siebie styl pracy i myślenia. Nie ma też kto „zneutralizować” ich słabych stron i braków. Zespół złożony z samych „kreatywnych wizjonerów” nie mógłby wdrożyć w życie wymyślonych z przez nich pomysłów. Zabrakłoby osób, które widzą przyziemne detale, dokonują chłodnej analizy, umieją planować niezbędne zasoby i czas realizacji. Jednak bez „chodzenia w chmurach” i stawiania celów, które dla „realisty” są zbyt odległe, nie byłoby postępu ani budowania przewagi konkurencyjnej opartej na innowacji i oryginalności.

(Źródło: Znajomość profilu osobowości kluczem do satysfakcji)

  • wpływ na wysokość zarobków

Badania przeprowadzone przez Truity Psychometrics dają pewne spojrzenie na to, które cechy naszej osobowości pozytywnie wpływają na wysokość zarobków. (…)

Badacze sprawdzili również, jak nasz typ osobowości wpływa na podjęcie decyzji o samozatrudnieniu. Wygląda na to, że ważnym czynnikiem, który pcha nas do założenia firmy, jest połączenie ekstrawersji ze stosunkowo niskimi zarobkami. Osobowości typu ENFP i ENTP osiągają najniższe dochody spośród wszystkich ekstrawertycznych typów – i są najbardziej skłonne do rozkręcenia własnego biznesu. Najmniej przedsiębiorczy są ISFP – introwertycy percepcjoniści uczuciowcy obserwatorzy.

(…)

Badanie pokazujące wpływ naszej osobowości na kształt życia zawodowego daje pewien wgląd w predyspozycje, jakie wynikają z różnic pomiędzy sposobami odbierania rzeczywistości i reagowania na nią. Każdy typ osobowości ma swoje mocne i słabe strony – badacze podkreślają, że nie należy tych typów szufladkować jako gorsze czy lepsze. To, że ktoś jest introwertykiem, który raczej obserwuje niż osądza, nie oznacza, że jest skazany na niskie zarobki.
(Źródło: Osobowość a pieniądze. Jak powodzenie zależy od tego, kim jesteś?)

 

Zachęcony powyższym, tekstami, które na pewno nie wyczerpują tego tematu oraz testem wielkiej piątki i enneagramu poszperałem, natrafiłem też na:

Darmowe testy osobowości

1. http://bas67.pl/test_b5t_list.php (po polsku, nie trzeba podawać imienia i nazwiska, ale trzeba podać adres e-mail, dodatkowa interepretacja wyniki po wysłaniu sms’a)
2. http://www.outofservice.com/bigfive/ (EN)
3. http://psychologytoday.tests.psychtests.com/take_test.php?idRegTest=1297 (EN)
4. http://similarminds.com/big5.html (EN)
5. http://personality-testing.info/tests/BIG5.php (EN)

a także

6. http://enneagram-test.hanzo.eu/

7. https://www.16personalities.com/pl

„Nasz model łączy w sobie najlepsze elementy z tych dwóch możliwości. Posługujemy się formułą akronimów, którą wprowadziły Panie Myers-Briggs a to ze względu na jej prostotę i wygodę użycia, jednakże przedefiniowaliśmy kilkanaście jungowskich cech wprowadzając kilka dodatkowych, uprościliśmy nasz model i podprowadziliśmy go bliżej do ostatnich osiągnięć, mianowicie do wymiarów osobowości pod nazwą Pięć Wielkich Cech Osobowości. Ponadto w przeciwieństwie do Myers-Briggs oraz innych teorii opartych o model Junga, nie zamieściliśmy tutaj funkcji kognitywnych takich jak myślenie ekstrawertyczne i odczuwanie introwertyczne, nie umieszczając ich na miejscu priorytetowym, zamiast tego posłużyliśmy się pięcioma niezależnymi pomiarami i utworzeniu wokół nich typów osobowości.”

8. http://www.testosobowosci.eu

Przedstawiony system analizy osobowości człowieka zakłada istnienie dziewięciu podstawowych typów osobowości, podzielonych na trzy triady:

  • Uczucia (Opiekun, Zdobywca, Indywidualista)
  • Myśli (Obserwator, Strażnik, Entuzjasta)
  • Instynkt (Przywódca, Mediator, Perfekcjonista)

9. http://pl.41q.com/index.41q

Kwestionariusz ten składa się z 41 pytań. Oparty jest na typologii Carl Jung, która jest testem osobowości sporządzonym, aby pomóc określić pewne istotne preferencje osobiste. Katharine Briggs i jej córka Isabel Myers opracowały ten miernik podczas Drugiej Wojny Światowej, a użyte kryteria oceny pochodzą z teorii Carl Junga zawartej w jego pracy ‚Psychological Types’ (,,Typy psychologiczne”).

10. http://pasion.com.pl/pl/profile-osobowosci/40-wykonaj-test

 

Różne testy, różne (podobne) wyniki.

Spójrzmy zatem na wyniki testów i interpretacje. Na chwilę z introwertyka zamienię się w ekshibicjonistę 😉

test-16-typow-architekt(zrzut ekranu z serwisu https://www.16personalities.com/pl)

Ludzie o typie osobowości INTJ są obdarowani wyobraźnią, są zdecydowani, ambitni choć preferują prywatność, są niesłychanie ciekawi, a jednak nie trwonią swojej energii.

 

wyniki-osobowosc(zrzut ekranu z serwisu http://pl.41q.com/)

Ludzie o tym typie charakteru są poważni i cisi, zainteresowani zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i spokojnego życia. Także niesłychanie sumienni, odpowiedzialni i niezawodni. Posiadają dobrze rozwiniętą zdolność koncentracji. Przeważnie zainteresowani wspieraniem i promowaniem tradycji oraz ustaleń. Dzięki dobremu zorganizowaniu i pracowitości, pracują oni pewnie w kierunku wytyczonych wcześniej celów. Są w stanie wypełnić każde zadanie, jak już nastawia się na nie.

test-osobowisci-obserwator

(zrzut ekranu z serwisu: http://www.testosobowosci.eu)

Twoje najlepsze cechy: Obserwator to pionierski wizjoner, potrafiący postrzegać otaczający świat z niezwykłą wnikliwością i zrozumieniem. Ma jasny umysł, jest ciekawy świata, ma rozbudowany zmysł badawczy i wielki pęd do wiedzy. Jest dalekowzroczny, potrafi koncentrować się na tym co go pociąga. Obserwator jest twórczy, pełen pomysłów i sposobów nowatorskiego rozwiązywania problemów. Jest niezależnym indywidualistą, czasem kapryśnym. Obserwator może być wizjonerem, potrafiącym odkrywać tajemnice otaczającego świata. Jest otwarty, zdolny do pionierskich odkryć i poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów. Lubi też poświęcać czas dla rodziny i najbliższych, we wspólnych podróżach stara się wyrażać miłość do najbliższych.

 

test-osobowosci-obserwator(zrzut z serwisu: http://enneagram-test.hanzo.eu)

Obserwator potrzebuje okresów samotności. W tym czasie może wracać do wcześniejszych wydarzeń, aby je na nowo przeżywać i cieszyć się nimi. W czasie rozmowy z drugim człowiekiem potrafi całkowicie stłumić swoje emocje. Rozmowa odbywa się na poziomie intelektualnym. Wraca do tej rozmowy, gdy jest sam. Nie lubi podejmować zobowiązań. Nie zależy mu na kierowaniu przedsięwzięciem, ani na zdobywaniu władzy. Pragnie być niezaangażowany i mieć możliwość odwrotu. Odpowiada mu rola doradcy a nie szefa.

wynik-perfekcjonista(zrzut z serwisu http://pasion.com.pl/pl/profile-osobowosci/40-wykonaj-test)

Jedynki to osoby, które z zewnątrz wyglądają na niezwykle samodzielne, zorganizowane i dokładne. Otoczenie, w którym przebywają, pracują i mieszkają jest uporządkowane a każda najmniejsza rzecz ma swoje ściśle określone miejsce. Są niezmiernie precyzyjne i drobiazgowe we wszystkim, co robią. Niestety odbywa się to kosztem ich czasu wolnego, którego de facto nie mają – siedzą w pracy po godzinach, porządkują dom do późna w nocy, poprawiają kilka razy tę samą rzecz, która innym wydaje się doskonała…

No cóż, to by się zgadzało:)

A czy Ty już robiłeś/as test osobowości?

p.s. oczywiście „darmowe testy w necie” można i należy traktować jako uzupełnienie profesjonalnych testów. W przystępny sposób wyjaśnia to ten artykuł: Jak odróżnić prawdziwy test psychologiczny od „psychotestu”?