10 testów osobowości online

5 lat temu, też na początku marca wypełniłem kwestionariusz potencjału zawodowego. hmmm… – spojrzałem na datę – ale dlaczego w marcu? Bo może zima zbyt długa, a szarość za oknem (mimo wielu pozytywnych doznań i zdarzeń) nieco dobija… Ale już wiosna niebawem zawita, to i w człowieku jakaś chęć do zmiany już się kiełkuje i coś w środku buzuje. No, trzeba działać. Po prostu działać!

Dziś po niedzielnym śniadaniu odpaliłem kompa, odpaliłem muzykę.

Odpaliłem też net. Zachęcony tekstem w natemat.pl, a właściwie w serwisie mamadu.pl postanowiłem sprawdzić jakim typem “korpoludka” jestem. Po teście, w którym mi wyszło, że jestem (kliknij aby się dowiedzieć). Zacząłem zgłębiać temat.

No i znów wyszło na to, że zamiast o jakichś tematach informatycznych, webowych, analitycznych zajmiemy się nieco psychologią 😉

Ciekawe artykuły i prezentacje dotyczące cech i typów osobowości

1.

“Każdemu z nas – niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i doświadczenia zawodowego – można przypisać indywidualny zestaw cech charakteru i zachowań, jakie przejawia w konkretnych sytuacjach. Ten zestaw to nasza osobowość, która jednocześnie determinuje i jest obrazem tego, w jaki sposób reagujemy na dane zdarzenia lub informacje.”
(Źródło: Osobowość a potencjał zawodowy).

2.

Przez wiele lat uważano, że testy osobowościowe zawodzą jako prognoza wydajności w pracy. Nie istniał żaden system klasyfikujący, który pozwoliłby na zredukowanie olbrzymiej liczby istniejących charakterystyk osobowości. Używano tych samych terminów do nazywania zupełnie rożnie rozumianych charakterystyk, jak również stosowano inne terminy, mimo odnoszenia się do tej samej cechy.
(Źródło: Wielka Piątka – osobowość jako wyznacznik wydajności w pracy)

3.

osobowosc-psychologia-5-czynnikow-osobowosci
(Źródło: Osobowość, psychologia zarządzania)

4.

Podstawowe cechy osobowości wyszczególnione w modelu WIELKIEJ PIĄTKI to:
NEUROTYCZNOŚĆ – pozwala na odróżnienie osób przystosowanych, stabilnych emocjonalnie, od osób nieprzystosowanych i emocjonalnie niezrównoważonych.
EKSTRAWERTYCZNOŚĆ – mierzy zaangażowanie w kontakty interpersonalne i poziom energii.
OTWARTOŚĆ – określa tendencje związaną z poszukiwaniem i pozytywnym wartościowaniem doświadczeń oraz otwartość i tolerancję na nowość.
UGODOWOŚĆ – określa nastawienie względem innych ludzi oraz orientację interpersonalna (pozytywna vs negatywna / altruizm vs antagonizm).
SUMIENNOŚĆ – pozwala opisać poziom zorganizowania jednostki oraz jej wytrwałości w dążeniu do celu.
(Źródło: Wielka piątka)

5.

“Słowo Enneagram pochodzi od połączenia dwóch greckich słów “ennea” oznaczającego “dziewięć” oraz “gram” oznaczającego “znak”. Enneagram jest nauką próbującą scharakteryzować ludzkie rodzaje osobowości oraz związki pomiędzy nimi. Enneagram dzieli ludzkie charaktery na 9 podstawowych typów. Każdy z tych typów posiada swoje własne motywy działania, własne obawy oraz własne sposoby rozwiązywania problemów. Każda osoba posiada tylko jeden typ charakteru, który się rozwija w okresie dzieciństwa i przyjmuje się, że jest on nie zmienny podczas naszego całego życia”
(Źródło: Enneagram)

6.

Enneagram-9-typow-osobowisci
(Źródło: Poznaj siebie)

 

7.

John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wypisaliśmy kilka słów o każdym z nich, by ułatwić Ci określenie swojego typu zawodowego.
(Źródło: 6 typów osobowości zawodowych wg Hollanda)

Co mi da poznanie profilu osobowości?

 • satysfakcję z pracy

Żyjemy w społeczeństwie. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym musimy dogadywać się ludźmi zupełnie innymi niż my. Czasem bywa to fascynujące, czasem nas irytuje, ale musimy być świadomi, że jest wiele typów osobowości i każdy ma swoje słabe oraz silne strony.

Nasza satysfakcja w domu i pracy wynika z tego, czy możemy działać zgodnie z naszymi naturalnymi preferencjami, potrzebami, wartościami. Jeśli czujemy się źle, znaczy to, że nie jesteśmy we właściwym miejscu, z odpowiednimi ludźmi. Niewiele osób posiada umiejętność tak głębokiego wglądu w siebie oraz wiedzę psychologiczną, że potrafi precyzyjnie określić swój typ osobowości i natężenie kluczowych cech.

(…)

Aby firma sprawnie funkcjonowała i utrzymywała swoją przewagę konkurencyjną, niezbędne jest posiadanie pracowników o różnych osobowościach i stylu pracy. Zespoły złożone z ludzi o tych samych silnych stronach nie są w stanie wyjść poza typowy dla siebie styl pracy i myślenia. Nie ma też kto „zneutralizować” ich słabych stron i braków. Zespół złożony z samych „kreatywnych wizjonerów” nie mógłby wdrożyć w życie wymyślonych z przez nich pomysłów. Zabrakłoby osób, które widzą przyziemne detale, dokonują chłodnej analizy, umieją planować niezbędne zasoby i czas realizacji. Jednak bez „chodzenia w chmurach” i stawiania celów, które dla „realisty” są zbyt odległe, nie byłoby postępu ani budowania przewagi konkurencyjnej opartej na innowacji i oryginalności.

(Źródło: Znajomość profilu osobowości kluczem do satysfakcji)

 • wpływ na wysokość zarobków

Badania przeprowadzone przez Truity Psychometrics dają pewne spojrzenie na to, które cechy naszej osobowości pozytywnie wpływają na wysokość zarobków. (…)

Badacze sprawdzili również, jak nasz typ osobowości wpływa na podjęcie decyzji o samozatrudnieniu. Wygląda na to, że ważnym czynnikiem, który pcha nas do założenia firmy, jest połączenie ekstrawersji ze stosunkowo niskimi zarobkami. Osobowości typu ENFP i ENTP osiągają najniższe dochody spośród wszystkich ekstrawertycznych typów – i są najbardziej skłonne do rozkręcenia własnego biznesu. Najmniej przedsiębiorczy są ISFP – introwertycy percepcjoniści uczuciowcy obserwatorzy.

(…)

Badanie pokazujące wpływ naszej osobowości na kształt życia zawodowego daje pewien wgląd w predyspozycje, jakie wynikają z różnic pomiędzy sposobami odbierania rzeczywistości i reagowania na nią. Każdy typ osobowości ma swoje mocne i słabe strony – badacze podkreślają, że nie należy tych typów szufladkować jako gorsze czy lepsze. To, że ktoś jest introwertykiem, który raczej obserwuje niż osądza, nie oznacza, że jest skazany na niskie zarobki.
(Źródło: Osobowość a pieniądze. Jak powodzenie zależy od tego, kim jesteś?)

 

Zachęcony powyższym, tekstami, które na pewno nie wyczerpują tego tematu oraz testem wielkiej piątki i enneagramu poszperałem i natrafiłem:

Darmowe testy osobowości

1. http://bas67.pl/test_b5t_list.php (po polsku, nie trzeba podawać imienia i nazwiska, ale trzeba podać adres e-mail, dodatkowa interepretacja wyniki po wysłaniu sms’a)
2. http://www.outofservice.com/bigfive/ (EN)
3. http://psychologytoday.tests.psychtests.com/take_test.php?idRegTest=1297 (EN)
4. http://similarminds.com/big5.html (EN)
5. http://personality-testing.info/tests/BIG5.php (EN)

a także

6. http://enneagram-test.hanzo.eu/

7. https://www.16personalities.com/pl

“Nasz model łączy w sobie najlepsze elementy z tych dwóch możliwości. Posługujemy się formułą akronimów, którą wprowadziły Panie Myers-Briggs a to ze względu na jej prostotę i wygodę użycia, jednakże przedefiniowaliśmy kilkanaście jungowskich cech wprowadzając kilka dodatkowych, uprościliśmy nasz model i podprowadziliśmy go bliżej do ostatnich osiągnięć, mianowicie do wymiarów osobowości pod nazwą Pięć Wielkich Cech Osobowości. Ponadto w przeciwieństwie do Myers-Briggs oraz innych teorii opartych o model Junga, nie zamieściliśmy tutaj funkcji kognitywnych takich jak myślenie ekstrawertyczne i odczuwanie introwertyczne, nie umieszczając ich na miejscu priorytetowym, zamiast tego posłużyliśmy się pięcioma niezależnymi pomiarami i utworzeniu wokół nich typów osobowości.”

8. http://www.testosobowosci.eu

Przedstawiony system analizy osobowości człowieka zakłada istnienie dziewięciu podstawowych typów osobowości, podzielonych na trzy triady:

 • Uczucia (Opiekun, Zdobywca, Indywidualista)
 • Myśli (Obserwator, Strażnik, Entuzjasta)
 • Instynkt (Przywódca, Mediator, Perfekcjonista)

9. http://pl.41q.com/index.41q

Kwestionariusz ten składa się z 41 pytań. Oparty jest na typologii Carl Jung, która jest testem osobowości sporządzonym, aby pomóc określić pewne istotne preferencje osobiste. Katharine Briggs i jej córka Isabel Myers opracowały ten miernik podczas Drugiej Wojny Światowej, a użyte kryteria oceny pochodzą z teorii Carl Junga zawartej w jego pracy ‘Psychological Types’ (,,Typy psychologiczne”).

10. http://pasion.com.pl/pl/profile-osobowosci/40-wykonaj-test

 

Różne testy, różne (podobne) wyniki.

Spójrzmy zatem na wyniki testów i interpretacje. Na chwilę z introwertyka zamienię się w ekshibicjonistę 😉

test-16-typow-architekt(zrzut ekranu z serwisu https://www.16personalities.com/pl)

Ludzie o typie osobowości INTJ są obdarowani wyobraźnią, są zdecydowani, ambitni choć preferują prywatność, są niesłychanie ciekawi, a jednak nie trwonią swojej energii.

 

wyniki-osobowosc(zrzut ekranu z serwisu http://pl.41q.com/)

Ludzie o tym typie charakteru są poważni i cisi, zainteresowani zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i spokojnego życia. Także niesłychanie sumienni, odpowiedzialni i niezawodni. Posiadają dobrze rozwiniętą zdolność koncentracji. Przeważnie zainteresowani wspieraniem i promowaniem tradycji oraz ustaleń. Dzięki dobremu zorganizowaniu i pracowitości, pracują oni pewnie w kierunku wytyczonych wcześniej celów. Są w stanie wypełnić każde zadanie, jak już nastawia się na nie.

test-osobowisci-obserwator

(zrzut ekranu z serwisu: http://www.testosobowosci.eu)

Twoje najlepsze cechy: Obserwator to pionierski wizjoner, potrafiący postrzegać otaczający świat z niezwykłą wnikliwością i zrozumieniem. Ma jasny umysł, jest ciekawy świata, ma rozbudowany zmysł badawczy i wielki pęd do wiedzy. Jest dalekowzroczny, potrafi koncentrować się na tym co go pociąga. Obserwator jest twórczy, pełen pomysłów i sposobów nowatorskiego rozwiązywania problemów. Jest niezależnym indywidualistą, czasem kapryśnym. Obserwator może być wizjonerem, potrafiącym odkrywać tajemnice otaczającego świata. Jest otwarty, zdolny do pionierskich odkryć i poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów. Lubi też poświęcać czas dla rodziny i najbliższych, we wspólnych podróżach stara się wyrażać miłość do najbliższych.

 

test-osobowosci-obserwator(zrzut z serwisu: http://enneagram-test.hanzo.eu)

Obserwator potrzebuje okresów samotności. W tym czasie może wracać do wcześniejszych wydarzeń, aby je na nowo przeżywać i cieszyć się nimi. W czasie rozmowy z drugim człowiekiem potrafi całkowicie stłumić swoje emocje. Rozmowa odbywa się na poziomie intelektualnym. Wraca do tej rozmowy, gdy jest sam. Nie lubi podejmować zobowiązań. Nie zależy mu na kierowaniu przedsięwzięciem, ani na zdobywaniu władzy. Pragnie być niezaangażowany i mieć możliwość odwrotu. Odpowiada mu rola doradcy a nie szefa.

wynik-perfekcjonista(zrzut z serwisu http://pasion.com.pl/pl/profile-osobowosci/40-wykonaj-test)

Jedynki to osoby, które z zewnątrz wyglądają na niezwykle samodzielne, zorganizowane i dokładne. Otoczenie, w którym przebywają, pracują i mieszkają jest uporządkowane a każda najmniejsza rzecz ma swoje ściśle określone miejsce. Są niezmiernie precyzyjne i drobiazgowe we wszystkim, co robią. Niestety odbywa się to kosztem ich czasu wolnego, którego de facto nie mają – siedzą w pracy po godzinach, porządkują dom do późna w nocy, poprawiają kilka razy tę samą rzecz, która innym wydaje się doskonała…

 

No cóż, to by się zgadzało:)

A czy Ty już robiłeś/as test osobowości?

 

p.s.

oczywiście “darmowe testy w necie” można i należy traktować jako uzupełnienie profesjonalnych testów. W przystępny sposób wyjaśnia to ten artykuł:

Jak odróżnić prawdziwy test psychologiczny od “psychotestu”?

4.00 avg. rating (85% score) - 1 vote

Najlepsze przekierowanie .htaccess

Jak stworzyć  przekierowanie adresów z www na bez www i odwrotnie w pliku .htaccess, w którym nie będzie trzeba podawać za każdym razem adres strony www, oraz tak, aby obsłużyć połączenia szyfrowane dla protokołu https? Otóż całkiem prosto:)

Może słów kilka o tym co jest plik  .htaccess i do czego służy.

Wspomniany plik (ukryty) jest interpretowany przez serwer Apache i za jego pomocą możemy sterować rozszerzeniami tego serwera (np. mod_rewrite) oraz możemy banować IP, ograniczać dostęp do strony dla robotów, zabezpieczać katalogi, ustawiać przekierowania itp.

Dla wyszukiwarki (robotów) Google adres strony zawierającej www i nie zawierającej www to dwa adresy, np.

 1. http://www.6rano.pl/
 2. http://6rano.pl/

Aby strona była widziana (oraz aby nie była indeksowana raz z www, raz bez www) stosuje się popularne przekierowanie albo z www na bez www, albo na odwrót. Chyba większość webmasterów/administratorów przekierowuje swoje strony na adres bez www, jednak czasami zdarzają się adresy z www. Pobieżnie sprawdziłem i okazuje się, że onet, wp, smashingmagazine.com mają ustawioną stronę główną portalu na taką z www, zaś strony poszczególnych serwisów bez www (wówczas jest krótsza nazwa). natemat.pl lub antyweb.pl mają ustawione od razu bez www dla wszystkich podstron/serwisów 🙂 Ot, taka ciekawostka 😉

No, ale przejdźmy do przekierowań. Jak stworzyć najfajniejsze, najbardziej uniwersalne? Otóż, całkiem prosto:

Przekierowanie z www na bez www:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST}//s%{HTTPS} ^www\.(.*)//((s)on|s.*)$ [NC]
RewriteRule ^ http%3://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Przekierowanie bez www na www:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST}//s%{HTTPS} ^([^www\.]{1}.*)//((s)on|s.*)$ [NC]
RewriteRule ^ http%3://www.%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Ot i tyle w temacie:)
Zainteresować mogą was też:

Generatory plików .htaccess

 1. http://www.htaccessredirect.net/
 2. http://htaccess.lapti.pl/
 3. http://www.webmaster-toolkit.com/htaccess-generator.shtml
  (jeśli chcemy zablokować katalog np. adinistart/ wp-admin/ panel admina itp.)

Strony walidujące plik htaccess

 1. http://htaccess.madewithlove.be/
 2. http://www.lyxx.com/freestuff/002.html
 3. http://www.htaccesscheck.com/

 

4.67 avg. rating (92% score) - 3 votes

Instalacja OpenSSL w Total Commander

Jeśli przyjdzie nam kiedyś skorzystać z usługi szyfrowanego połączenia FTPS (SSL/TLS) z serwerem poprzez program Total Commander możemy otrzymać komunikat o braku pakietu Open SSL, który należy doinstalować.

Wówczas z pomocą może przyjść plik instalacyjny Win32OpenSSL_Light-0_9_7m.exe i fajnie przygotowana instrukcja.

Jeśli komunikat pojawia się mimo zainstalowanego OpenSSL, to musimy przekopiować pliki libssl32.dll i libeay32.dll znajdujące się w katalogu Windows\System32 (domyślnie C:\Windows\System32) do folderu w którym zainstalowaliśmy Total Commandera (zgodnie z instrukcją – C:\Program Files\Totalcmd)

Total Commander

Osobiście wolę WinSCP, ale czasami stary dobry TC też się sprawdza, aczkolwiek warto pamiętać, aby żaden z programów nie zapamiętywał haseł.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Google Analytics – statystyki w czasie rzeczywistym

Pod koniec września skorzystałem z formularza Google Real Time i zapisałem się do wersji Beta statystyk Google w czasie rzeczywistym.

8 dni temu dostałem wiadomość od pracownika Google

A dopiero dziś zobaczyłem w swoim panelu w koncie Google istotną zmianę – w menu Home zakładka Czas rzeczywisty (beta) z raportami:

 • przegląd,
 • lokalizacja,
 • źródła odwiedzin
 • i zawartość.

W panelu zaprezentowana jest:

 • liczba aktywnych użytkowników aktualnie znajdujących się na naszej stronie, w podziale na nowych i powracających odwiedzających
 • liczba odsłon strony w ujęciu minutowym oraz sekundowym
 • witryny odsyłające na nasz serwis z dokładną liczbą użytkowników, którzy przychodzą z danego źródła
 • informacja o aktywnych stronach, na których aktualnie generowany jest  ruch
 • informacja o najpopularniejszych słowach kluczowe, dzięki którym użytkownicy trafiają na stronę z wyszukiwarki Google’a
 • mapka świata, na której zaznaczone są miejsca, z których przychodzą internauci na naszą stronę

Prezentuje się naprawdę nieźle i co najważniejsze pokazuje to, do czego dotarcie w zwykłych bądź niestandardowych raportach wymaga sporej ilości czasu.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Jak sprawdzić czy ktoś używa tego samego kodu Google Analytics na kilku stronach?

Zdarza się, że webmasterzy używają tych samych kodów Google Analytics w swoich stronach, a fakt ten może powodować zakłamanie wyników podczas późniejszych analiz. Na szczęście lipca 2011 dostępne jest narzędzie, które wykrywa czy ten sam kod jest użyty na wielu stronach.

Pod adresem: www.ga-websites.com znajdziemy przydatną stronę, która wskaże inne strony, korzystające z tego samego kodu.

 

http://www.ga-websites.com/analyze/o2.pl/

Przykładem serwisu, który korzysta z tego samego kodu na wielu stronach jest o2.pl – na wielu, bo aż 37!

Trochę współczuję osobom zajmującym się tam analityką webową, gdyż zmuszone są do stosowania większej ilości filtrów, a i zarządzanie profilami (a jest ich max 50) może być mocno ograniczone, nie wspominając o sytuacji, gdy trzeba komuś jeszcze przydzielić uprawnień administratora.

Ciekawie na ten temat napisał Mariusz na swoim blogu i wyjaśnił do czego może prowadzić sytuacja z jednym kodem dla wielu stron., tak wiec przy okazji polecam ten wpis.

Jeszcze innym ciekawym narzędziem do sprawdzania stron używających tych samych kodów jest: www.whorush.com

np. dla opisywanego tu o2.pl mamy wykorzystany ten sam kod aż 43 razy: http://www.whorush.com/search/?q=analytics%3AUA-4014444-47

Narzędzie dodatkowo sprawdza też domeny, wpisy MX, czy ID Adsense, no i jest zawarty we wtyczce SeoQuake do Firefoxa (tzn. AdsSpy), więc podczas przeglądania stron można zobaczyć komunikat o tym, że dany kod GA jest użyty jeszcze w x serwisach.

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes

MySQL, Update, Replace – przydatna komenda

Przy budowaniu zaplecza czasami bardzo pomocne okazują się proste komendy do hurtowej zamiany. Akurat z jednego większego katalogu stron robię mniejsze katalogi tematyczne, a zamiana treści, jaką potworzyli użytkownicy przyprawia o lekką irytację, gdy okazuje się, że błędy z polskimi znakami. Moderacja się wydłuża w czasie, ale od czego są fajne komendy, które można tu szybko użyć i oszczędzić wiele minut?

Ot choćby taka komenda:

UPDATE otwarty_wpisy SET slowa = REPLACE(slowa,'wieczŸr kawalerski','wieczór kawalerski') WHERE header LIKE "%wieczŸr%"
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Import dużych plików SQL

Wczoraj pisałem o kwestionariuszu potencjału zawodowego i wspomniałem też o bazach danych, z którymi nie rozstaję się zbyt czesto 😉 Dziś przyszło mi się zmierzyć z importem pliku ważącego jakieś 30MB.

Co prawda ustawienia PhpMyAdmin’a na serwerze, na którym obecnie pracuję ma ograniczenie do 50 MB dla importu plików SQL, jednak zdarzało mi się, gdy te ustawianie były ustawione na 16MB, albo tylko 8MB. Wówczas z pomocą przchodziło stary, sprawdzony, oferujący mnsówto możliwości edytor Notepad++, w którym dzieliłem większy plik, na kilka mniejszych.

Oczywiście to jeden sposób. Dzś w moje ręce wpadło świetne rozwiązanie, mianowicie skrypt BigDump: Staggered MySQL Dump Importer, który przy dużych plikach sprawuje się naparwdę rewelacyjnie.

Teraz już żaden import nie jest straszny 🙂

BigDump do pobrania stąd:

http://www.ozerov.de/bigdump.php

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kwestionariusz potencjału zawodowego

Wybaczcie Drodzy Czytelnicy, że trochę ten blog zaniedbałem.  Kilkadziesiąt odwiedzin dziennie, a nowej notki jak nie było tak nie ma. Jak zwykle wszystko z powodu braku czasu, za dużo spraw na głowie po prostu. Tym razem nie będzie o wycenie stron, pozycjonowaniu ani żadnych zagadnień związanych z Joomlą. Dziś będzie taki Off-topic. Będzie o czymś bardzo życiowym, związanycm z planowaniem kariery, przyszłości, a mianowicie o predyspozycjach zawodowych i refleksacj jakie mnie naszły.

Na Facebooku znajoma podziełiła się linkiem do kwestionariusza potencjału zawodowego, który przygotowali specjaliści dla licealistów. Co prawda prawie trzydziestka na karku, ale skusiłem się na wypełnienie testu określającego za pomocą 100 umiejętności i cech predyspozycje zawodowe.  Totalny spontatn. Po prostu wygrała dociekliwość.

Pracowita mrówka/Bóbr kontruktor – cały ja:)

Oto jaki wynik uzyskałem w teście:

Zobacz kwestionariusz potencjału zawodowego

Co prawda (stricte) administratorem baz danych nie jestem, ale na studiach bazy danych były przedmiotem, który bardzo mnie interesował. Podstaw SQL’a nauczyłem się w weekend od razu po pierwszych zajęciach, co zaowocowało przyjęciem do firmy informatycznej Simple tworzącej systemy klasy CRM, ERP, jeszcze gdy byłem na studiach.

Osoby o technicznym typie potencjału zawodowego mają predyspozycje do pracy w świecie maszyn i narzędzi.

Nie ma tygodnia abym nie grzebał w PhpMyAdminie, nie ma dnia bym nie korzystał z jakichś baz danych, nie ma dnia bym nie zaglądał do Google Analytics’a, Webmaster Tool’s i do narzędzi przydatnych do pozycjonowaniu stron. Mam tu na myśli SeoPanel i Stat4Seo, z których od jakiegoś czasu korzystam i które ułatwiają mi prace. Jakby się tak dobrze zastanowić to narzędzi, których używam na codzień, jest cała masa.  Poza narzędziami analityka, pozycjonera, webmastera (dziesiątki wtyczek w Firefoxie) także i inne analizujace czas spędzany przy komputerze Timecamp czy ilość kliknięć WhatPulse. Tak to już jest jak się jest Geekiem 🙂

Trochę się w temat wkręciłem i przy okazji wygooglałem ciekawy artykuł:

Rozważając możliwości i kierunki rozwoju zawodowego warto zdawać sobie sprawę nie tylko z nabytych kompetencji i umiejętności (np. z zakresu finansów, zarządzania ludźmi czy programowania), ale także z potencjału zawodowego, jaki wynika wprost z naszego typu osobowości. Wiedząc, jakie są nasze naturalne predyspozycje zawodowe, łatwiej nam będzie określić, które z rozważanych kierunków rozwoju są zgodne z naszymi naturalnym potencjałem, a co za tym idzie – jakie działania związane z pracą zawodową będziemy wykonywać efektywniej i z większym entuzjazmem.

Znajomość takich obszarów to klucz do sukcesu. Ludzie, którym praca nie sprawia choćby odrobiny przyjemności, nie potrafią się w nią w pełni zaangażować. A sukces rodzi się właśnie z pasji i zaangażowania.

Mam nadzieję, że i Wy znajdziecie swój klucz do sukcesu, określicie cele, zaangażujecie się w coś, co sprawi, że będziecie usatysfakcjonowani i szczęśliwi.

4.00 avg. rating (85% score) - 1 vote

Błąd w pliku admin.content.html.php on line 435 – co zrobić?

Jeśli po aktualizacji Joomla z wersji 1.5.18 (lub. 1.5.19) do 1.5.20 napotkałeś błąd podczas dodawania nowego artykułu – nie martw się 🙂

Joomla błąd w lini 435 w pliku admin.content.html.php

(okno edycji artykułu z sygnalizowanym błędem)

“Warning: Missing argument 7 for ContentView::editContent(), called in /administrator/components/com_content/controller.php on line 451 and defined in /administrator/components/com_content/admin.content.html.php on line 435”

Jest rozwiązanie, a nawet dwa. Mianowicie:

a) należy wgrać plik admin.content.html.php z wersji 1.5.18

b) pobrać dodatek SEF patch for Joomla 1.5.20, rozpakować i wgrać do katalogu głównego zastępując wszystkie już istniejące pliki

2 minuty zabawy i problem wyeliminowany 🙂

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Darmowe ikony do wykorzystania w komercyjnych projektach

Każdy webmaster powinien mieć w swoich zasobach zestaw przydatnych linków do darmowych ikon, które może użyć do jakiegoś projektu. Nieważne, czy to będzie niewielka strona, rozbudowany startup, czy zostaniemy poproszeni o przygotowanie specyfikacji technicznej panelu administracyjnego jakiegoś systemu. Wiadomo, użytkownicy są wzrokowcami, toteż ikonki ułatwiają życie, a i strony wydają się dobrze przemyślane i zaprojektowane, gdy poza tekstem niewielkie elementy graficzne sugerują jakieś działanie i wywołują skojarzenia… Oczywiście na szybko można coś zawsze wyszperać w googlarce, ale dobrze mieć stronę zbiorczą, z której pobierzemy wszystko co niezbędne.

Stron w sieci jest pełno, więc w takiej pigułce podaję gdzie szukać ikon. Oczywiście warto sprawdzić licencję, czy zezwala nam na użycie ikon w komercyjnych projektach:)

15 wyszukiwarek/katalogów ikon:

 1. IconFinder.net
 2. Iconarchive.com
 3. IconLet.com
 4. IconLook.com
 5. IconSeeker.com
 6. Icons-Search.com
 7. EasyIconFinder.com
 8. VeryIcon.com
 9. www.fasticon.com
 10. www.iconspedia.com
 11. www.axialis.com
 12. www.icojoy.com
 13. www.outlawdesignblog.com
 14. www.freeiconsdownload.com
 15. www.dezignus.com

Kolekcje ikon social media

 1. The Best Social Media Icons All in One Place
 2. Handycons 2 – another free hand drawn icon set
 3. 22 Amazing Styles of RSS Icons Free for your Blog
 4. 21 Sets of Free Social Bookmarking Icons for Your Blog

Kolekcje ikon Twitterowych

 1. 100+ Remarkably Beautiful Twitter Icons and Buttons
 2. The best Twitter Icons for you
 3. 181 Free Twitter Buttons, Badges, Widgets and Counters to Help you Find Followers
 4. Over 75+ Beautiful Twitter Design Icons

Kolekcja bardzo ładnych ikon

 1. 60 Free Vector Icon Packs for Design Professionals
 2. 40 Professional Icon Sets For Free Download
 3. 40 Beautiful Free Icon Sets
 4. 75 Best Free Graphic Design Icon Sets
 5. 50 of the Best Ever Web Development, Design and Application Icon Sets
 6. The Best Original Freebies by Web/Graphic Designers and Illustrators
 7. Free Icon Pack: Web Injection
 8. Bagg & Box Telecharger Icon Pack
 9. Cemagraphics Icons
 10. City Icons
 11. Round theme icons
 12. PI Diagona Pack (400 ikon)
 13. Bagg & Box Telecharger Icon Pack (70 wysokiej jakości ikon)
 14. Firefox Icons Packs

… na pewno na tym się nie kończy 😉

Warto śledzić Smashing Magazine i tego typu serwisy.

 

Tworzenie ikon

Oczywiście ikonki możemy też tworzyć sami. W sieci jest sporo poradników, ba nawet i videotutoriale sie znajdą. W tym celu można skorzystać z programu graficznego (np. Photoshopa) lub innego programu (np. freeware’owy IcoFX w tym celu sprawdzi się doskonale)

Oczywiście w sieci znajdziemy bardzo proste narzędzia pomagające w tworzeniu favico. Faviconka – to po prostu ikona, która pojawia się przed adresem w polu adresowym, zakładkach oraz na liście ulubionych przeglądarki internetowej. Aby stworzyć taką ikonę wybieramy plik wyjściowy (najlepiej obrazek kwadratowy), klikamy „zrób ikonę!” i gotowe.

Narzędzia online  do tworzenie faviconki:

 1. favicon.pl
 2. favicon.cc
 3. favicon.co.uk
 4. html-kit.com/favicon

No to tyle w takim telegraficznym skrócie:)

 

Update:
W międzyczasie trafiłem na Open Icon Library, czyli pakiet zawierajacy:

Unikalnych ikon: 10,787
Unikalnych plików PNG: 10,489
Unikalnych plików SVG: 3,723

Źródło: http://openiconlibrary.sourceforge.net/

Na pewno przyda się każdemu, kto posiada stronę, bloga, projektuje interfejsy systemów, czy po prostu szuka inspiracji.

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes

O Concrete5 słów kilka

Concrete5 to całkiem ciekawe rozwiązanie, które może spodobać się osobom mającym średnie pojęcie o administracji systemów CMS z wygodnym drag’n drop. System jest oparty o bazę MySQL, więc podobnie jak w przypadku Joomli czy WordPressa, musimy wgrać pliki na serwer i utworzyć wcześniej bazę danych. Czy aby na pewno “the best content management system on the planet” ? 95% osob biorących udział w tej ankiecie twierdzi, że tak. W sumie trudno się dziwić, bo wg porównania na www.cmsmatrix.org Concrete5 wypada nieco lepiej od Joomli.

Co wyróżnia ten system spośród innych?

Zastosowano tu ciekawe podejście do zarządzania stroną – mianowicie poprzez specyficzny panel – nakładkę witryny. Takie rozwiązanie już miałem okazję widzieć w wersji demonstracyjnej jednego komercyjnego (na którym jest opartych kilka stron administracji publicznej, m.in. www.udsc.gov.pl).

Obsługa strony

W panelu mamy podgląd na działającą witrynę i możliwość edycji prawie każdego jej elementu. Z menu kontekstowego dla boxów (modułów) możemy wybrać kilka opcji: edytować, ostylować, skopiować, usunąć, przenieść w innne miejsce – metodą drag&drop wykonując jedynie ruch myszką (dla odmiany w Joomli ustalana była kolejność za pomocą strzałek, bądź wpisywaniem numerków).

concrete5_move

A tak oto prezentuje się zarządzanie concrete5:

W porównaniu z Joomlą i w szczególności dla mniej wprawionych użytkowników zarządzanie systemem może być bardziej przyjazne. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że przy większej ilości stron to rozwiązanie może się nie sprawdzić. W przypadku joomlowego przypisywania modułu do xxx stron to Concrete spisuje się kiepsko – tu zgodzę się z autorem tego artykułu. Na pewno na uwagę zasługują standardowe funkcjonalności typu: rozbudowany edytor wysywig, podgląd przed publikacją, wyszukiwarka, obsługa flash, zarządzanie plikami, obsługa dodatków, wersjonowanie stron, RSS, mapa strony, gotowe komponenty z formularzami, galerie zdjęć, obsługa przyjaznych linków, wewnętrzny system statystyk i przygotowane miejsce do wklejenia kodu np. statystyk zewnętrznych.

Zarządzanie szablonami

Obsługa szablonów jest zbliżona do tej z WordPressa. Z bazy dodatków, w której na chwilę dzisiejszą znajdziemy około 40 szablonów można pobrać templatkę i błyskawicznie zainstalować w swojej wersji. Konstrukcja templatki jest zbliżona do tych z WordPress’a, więc maniacy html’a i css’ów bez problemu się w tym odnajdą.

concrete5_templates

Dodatki do Concrete5

Póki co baza dodatków do Concrete5 zapowiada się obiecująco. Jest trochę darmowych dodatków (darmowych i płatnych) oferujących ciekawe funkcjonalności, które na początek mogą wystarczyć. Specyficznie rozwiązano dodawanie dodatków do systemu. Jeśli mamy konto na concrete5 możemy zapisać dodatki do zainstalowania u siebie poprzez kliknięcie “Save for later”, a póżniej w Daschboard > Add Functionaly pobrać i w kolejnym kroku zainstalować automatycznie. Pojawią się one na liście, z której będziemy je mogli sobie błyskawicznie wstawić na stronę.

Na zakończenie kilka przykładów stron opartych na Concrete5:

 1. www.angiesworld.com
 2. www.extremeicesurvey.org
 3. www.designs-in-glass.com
 4. www.unifiber.net
 5. www.northeastcommercialflooring.com

więcej przykładów na www.concrete5.org

i jedna polska perełka:

 1. www.jaguarrr.com

Z racji, że system jest stosunkowo świeży nie ma jeszcze zbyt wielu zwolenników. W Polsce na palcach jednej ręki można policzyć firmy i freelancerów zajmujących się wdrażaniem Concrete5, ale miejmy nadzieję, że zwolenników tego CMS’a będzie przybywać.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Błąd w pliku facileforms.class.php on line 133 – co zrobić?

Jeśli używasz Joomla + BreezingForms + SeoPatch możesz się niemile zaskoczyć, gdy nagle po aktualizacji Joomli do nowszej wersji zamiast formularza kontaktowego zobaczysz taki komunikat:

Fatal error: Call to undefined method JSite::getSiteURL() in /…./…../html/components/com_facileforms/facileforms.class.php on line 133

Na szczęście jest rozwiązanie tego “problemu” 🙂

W 133 linii pliku facileforms.class.php

$ff_mossite = str_replace('\\','/', $mainframe->getSiteURL());

należy zastąpić takim oto fragmentem:

$ff_mossite = str_replace('\\','/', JURI::root());

Jeśli to nie pomoże, w pliku konfiguracyjnym (configuration.php) w linii 20 nie wpisywać żadnej wartości, mianowicie:

var $live_site = ‘ ‘;

Powinno zadziałać 🙂

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

30 narzędzi wyceniających wartość stron www

Parę dni temu przypadkiem na GoldenLine.pl znalazłem post o wycenie serwisów www. Konkretnie mowa była o serwisie bizinformation.org, który wycenia wartość stron na podstawie m.in. danych z serwisu Alexa.com (w tym popularności i ilości odwiedzających), wieku domeny, wewnętrznych linków, wpisu w katalogu DMOZ i obecności w wyszukiwarkach i serwisach społecznościowych (Digg, Delicious, Stumbleupon). Temat oczywiście nie jest nowy (tego typu narzędzi w sieci jest wiele i istnieją od paru dobrych lat), ale warto mu chwilę poświęcić, choć mam świadomość, że ten wpis nie wyczerpie tematu i nie wskaże jasnej odpowiedzi jak wyceniać wartość stron www.

Co ma wpływ na wartość?

Skupmy się na parametrach, które należałoby wziąć do analizy.

Według różnych źródeł, wg różnych teorii (niekiedy spiskowych) speców od pozycjonowania, na wartość strony wpływa Page Rank, wiek domeny, ilość/jakość linków przychodzących, popularność/obecność w sieci i wygenerowany ruch. Oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, aczkolwiek trzeba do tego podejść z pewną dozą ostrożności.

Weźmy pod uwagę Page Rank, wyliczany za pomocą algorytmu, pilnie strzeżonego zresztą 😉 Parę lat temu niejednokrotnie w sieci spotkałem się z podobnymi wyliczeniami, które przedstawione są w tej tabeli. Po wielu obserwacjach mogę stwierdzić, że jest to bujda na resorach. Aczkolwiek lepiej mieć więcej niż mniej ;). Bywają też ciekawe przypadki, gdy wygasa komuś wartościowa domena pod którą jest popularna strona i komuś innemu uda się ją przejąć a w miejsce serwisu postawić spam-śmietnik, presell page czy kolejnego Qlweba, lub też przypadki oszukanego Page Rank.

Wiek domeny i jego wpływ na pozycjonowanie, ciekawie opisał Marcin na swoim blogu, więc zainteresowanych tym tematem odsyłam do artykułu i przejdę do kolejnego elementu.

Obecność w wyszukiwarkach, w różnej maści serwisów (w tym popularnych, społecznościowych, agregatorach linków), katalogach, forach, na blogach…to kolejny element naszej układanki. Jak mawiają pozycjonerzy:Content is King, but linking is Queen“. Powszechnie wiadomym faktem jest to, że wyszukiwarki generują kilkadziesiąt procent ruchu na stronie, więc warto linkować. Tylko należy robić to umiejętnie. Jak nie należy zdobywać linków planuję tu kiedyś opisać. Ciekawy przypadek zdobywania linków opisał kiedyś Piotr na swoim blogu, więc odsyłam zainteresowanych. Poza działaniami SEM/SEO, newsletterami, marketingiem wirusowym (czy nawet reklamie video w wyszukiwarkach) i tego typu aktywnością są także inne sposoby zdobywania popularności, te bardziej tradycyjne, czyli reklamę w mediach, billboardy, ulotki, na poczcie pantoflowej kończąc.

Wspomniana obecność w sieci i poza nią (media tradycyjne itp.) i interesująca treść zatrzymująca internautę wpływa na ruch na witrynie, więc także i na wartość strony. Prosty sposób na wyliczenie został przedstawiony na jednym z blogów.

Poza tymi czterema głównymi czynnikami branych jest także pod uwagę kilka mniejszych: mety tagi, IP serwera (czy przypadkiem nie jest zablokowany z powodu dużej ilości wysyłanego spamu ), obecność w katalogu DMOZ, Quantcast Rank i jeszcze parę innych typowych dla poszczególnych algorytmów.

Do własnych analiz, aby wyniki były bardziej miarodajne należałoby też wziąć pod uwagę m.in: dochodowość serwisu, wartość marki, ilość użytkowników zarejestrowanych (jeśli taką funkcjonalność oferuje serwis), wartość domeny ( w tym zbywalność, rynkowa popularność, jasność, klarowność, łatwość zapamiętywania, popularność, rozszerzenie, długość, słowa, frazy, myślniki, występowanie liczb, substytucje, skróty, itp.), wartość kontentu, szatę graficzną, funkcjonalności – czyli te elementy, których wykonanie można zmierzyć – policzyć (roboczogodziny itp.). Tych czynników znalazłoby się jeszcze pewnie sporo, więc jak macie pomysły, podzielcie się w komentarzach.

Narzędzia określające wartość stron www – 3 polskie i 27 zagranicznych

Serwisy polskie

 1. http://www.cwt.com.pl – wycena (sprawdza subdomeny, aczkolwiek pojawia się informacja, że wycena może być niepoprawna) W tym serwisie wycena odbywa się w oparciu o 4 główne parametry: Ilość unikalnych użytkowników strony (UU/mc), Obecność w wyszukiwarkach, Wiek domeny, PR
 2. http://quickb.com (sprawdza subdomeny)
 3. http://www.speedtest.pl/wycena.html (nie sprawdza subdomen)

Serwisy zagraniczne

 1. http://www.websitevaluecalculator.com (sprawdza subdomeny, można wygenerować button z informacją o wartości strony)
 2. http://websiteshadow.com (sprawdza subdomeny, można wygenerować button z informacją o wartości strony)
 3. http://www.sitevaluecalculator.com (sprawdza subdomeny, można wygenerować button z informacją o wartości strony)
 4. http://directory.sootle.com/website-worth/ (sprawdza subdomeny, można wygenerować button z informacją o wartości strony)
 5. http://www.pufip.com (sprawdza subdomeny)
 6. http://websitevalued.com (sprawdza subdomeny)
 7. http://www.cubestat.com (sprawdza subdomeny)
 8. http://www.worthbot.com (sprawdza subdomeny)
 9. http://stimator.com (sprawdza subdomeny)
 10. http://www.websitemark.net (sprawdza subdomeny)
 11. http://www.mywebsitevalue.info (sprawdza subdomeny)
 12. http://www.u2ws.com (sprawdza subdomeny)
 13. http://www.website-value.net/ (sprawdza subdomeny)
 14. http://www.esitestats.com (sprawdza subdomeny)
 15. http://www.sitevaluecheck.com (sprawdza subdomeny)
 16. http://www.urlappraisal.net (sprawdza subdomeny)
 17. http://ninjawebsiteappraiser.com (sprawdza subdomeny)
 18. http://www.mywebsiteworth.com (sprawdza subdomeny)
 19. http://www.hiberya.com (sprawdza subdomeny)
 20. http://www.peekstats.com (nie sprawdza subdomen)
 21. http://www.webestimation.com (nie sprawdza subdomen)
 22. http://www.welcomia.com (nie sprawdza subdomen)
 23. http://www.websitevalue.info (nie sprawdza subdomen)
 24. http://www.yourwebsitevalue.com (nie sprawdza subdomen)
 25. http://www.statbrain.com (nie sprawdza subdomen)
 26. http://www.dnscoop.com (nie sprawdza subdomen)
 27. http://www.websiteoutlook.com (nie sprawdza subdomen)
 28. http://www.websitevaluecalculate.com (nie sprawdza subdomen)
 29. http://worth.im (nie sprawdza subdomen)
 30. http://www.valuemyweb.com (trzeba podać swój adres e-mail)

Wspomniałbym jeszcze o http://www.glurk.com, ale w tym narzędzu niestety samemu trzeba wpisać wiek domeny, ilość stron oraz inne informacje, więc jest niezbyt “poręczne” 😉

W sieci można znaleźć także serwisy wyceniające wartość linku, które biorą podobne parametry do wyliczeń., np.

jednak służą troszeczkę czemu innemu.

Oczywiście te wartości, które otrzymamy w powyższych narzędziach nie będą do końca miarodajne i będą się od siebie różniły (czasami diametralnie), jednak dostarczą ciekawych informacji pomocnych np. przy kupnie/sprzedaży strony.

Pozwolę sobie zacytować jedną wypowiedź użytkownika mckasp z forum PiO, z którą to wypowiedzią trudno się nie zgodzić:

Jakakolwiek fachowa wycena dotycząca nieruchomości, samochodu czy też strony internetowej to jedno, a realna wartość rynkowa to drugie. Jeśli masz ekskluzywne mieszkanie w miejscowości, gdzie metr kwadratowy kosztuje np. 1000 zł., oglądasz fotki z tego mieszkania w biurze nieruchomości i mieszkanie Cię zachwyca a na dodatek cena za nie to właśnie 1000 za metr… to czy je kupisz w ciemno ? Gdy zajeżdżasz go zobaczyć, okazuje się, że poniżej okien mieszkania znajduje się śmietnik, z którego zapachy masz w całym mieszkaniu. I wtedy albo rezygnujesz z zakupu tego mieszkania albo obniżasz cenę przymykając oko (a raczej nos) na brzydkie zapachy. Przykład w drugą stronę. Kupujesz leciwy samochód od sąsiada i dajesz mu więcej niż rocznik tej marki w jakichkolwiek cennikach kosztuje. Dlatego, że znasz historię tego samochodu i wiesz…. itd, itp. KAŻDY TOWAR JEST WART TYLE ILE KTOKOLWIEK ZA NIEGO ZAPŁACI! Wyceny są tylko wypadkową ogólnych danych (cena za metr kwadratowy w danej miejscowości, rocznik samochodu, czy też ilość wejść na stronę…). Cenę sprzedaży wyznacza rynek. Dotyczy to wszelkich towarów.

Mam świadomość, że temat oczywiście nie jest wyczerpany, więc zapraszam do podzielenia się uwagami w komentarzach.

4.00 avg. rating (82% score) - 4 votes

SEMcamp 3 już za nami

Byłem, widziałem, posłuchałem. Jak zwykle na tego typu darmowych spotkaniach można poznać ciekawych ludzi dzielących się know how i uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą działań w sieci.

Ciekawscy zapytaliby cóż to takiego ten SEMcamp. Mianowicie:

SEMcamp są cyklicznym spotkaniem specjalistów branży SEM. Celem spotkań jest zarówno szerzenie wiedzy związanej z zagadnieniami marketingu w wyszukiwarkach jak również integracja osób zajmujących się tą formą marketingu internetowego.

Żródło: http://www.semcamp.com.pl/

Dodam, że spotkania odbywają się dopiero od stycznia br. i mają miejsce co kilka tygodni, a opisywana przeze mnie trzecia odsłona tego wydarzenia miała miejsce wczoraj 24 czerwca 2009r. w Auli SGH.

Jak zwykle podczas tego typu spotkań są ciekawe prezentacje. Parę słów o każdej z nich:

1) Prezentacja: Strona docelowa reklamyMariusz Gąsiewski (Marketing w Internecie, http://ittechnology.us/) opowiadał o stronach docelowych, działaniach mających na celu zwiększenie efektywności z odwiedzin i co za tym idzie zyskach. Sporo przykładów, nieco przydługa prezentacja ale za to interesująca.

2) Prezentacja: Nowe możliwości reklamy Video AdWordsMateusz Ostachowski (z firmy kompan.pl) opowiadał o Video reklamie w Google AdWords. Fajna sprawa, jeśli nie stać nas na zrobienie profesjonalnej reklamy do telewizji (choć oczywiście to też wszystko zależy, czasami jednak się nie opłaca). Sprzęt, ekipa, aktorzy, sama emisja kosztuje. Inne bariery wejścia, inne koszty. W sumie nic nowego, bo o reklamie w AdWords pisano już rok temu m.in. w interaktywnie.com czy w marketinglab.pl. Oczywiście było wspomniane na co zwrócić uwagę (pierwsza klatka spotu, interakcja, rozliczanie za obejrzenie całości lub fragmentu) i dobrze mieć jakiegoś znajomego fajnego aktora 😉

3) Prezentacja: Zrozumieć Page Rank – czyli algorytm Google od podstawCezary Lech (specjalista z poznańskiej firmy MaxRoy.com) opowiadał z kolei o PageRank. Co to, skąd się bierze, co się na ten wskaźnik składa, jak się go oblicza. Pokazał również wyniki jakie uzyskał stosując pewne narzędzie (niestety płatne, kosztuje $49,99 i można kupić płacąc w systemie PayPal) do obserwowania wartości podstron z supplemental index.
Dodam, że jest to uzupełnienie innych narzędzi, które można odszukać w sieci (np. Supplemental Index Ratio Calculator, Supplemental Pages Check Tool, Deep link ratio calculator).

Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Na jednym ze slajdów odnośnie domeny i linkowania wewnętrznego były przedstawione obiekty: “dokumenty (pdf, jpg)”. O linkowaniu w pdfach wiem (dokumenty też otrzymują wartość PR), ale JPG’i??? JPG z kodem html? JPG-i linkujące do innych plików? (nie chodzi mi bynajmniej o podlinkowane obrazki). Jedynie w kodzie takiego JPG’a można znaleźć informację w jakim programie został plik stworzony (np. Photoshop). Było parę nieścisłości w tej prezentacji, która wg Marcina wypadła blado.

W międzyczasie skontaktowałem się z autorem. Ten “jpg” jak się okazało trafił tam przez przypadek. Oczywiście Cezary miał na myśli dokumenty .doc, które również przekazują PR.

Myślę, że merytorycznie poziom był dobry, technicznie również, choć trochę technika zrobiła psikusa na tym trzecim SEMcampie, a znany filmik (wspominany już nie raz na blogach), który miał zostać pokazany pozostało wyszukać w domu i po raz kolejny obejrzeć:

Na koniec zgodzę się Łukaszem, który u siebie na blogu tak podsumował wczorajsze spotkanie:

Szukasz inspiracji i ciekawych tematów? Mieszkasz w okolicach Warszawy? Zarezerwuj sobie czas na następny SEMcamp. Wstęp jest darmowy, a korzyści niewspółmiernie większe…

Nic dodać, nic ująć 🙂

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Aula #35 już za nami

Między jedną robotą a drugą znalazłem chwilę, by wybrać się na wyjątkową (bo na zaproszenia),  jubileuszową Aulę, oznaczoną numerkiem 35. Dla tych, którzy trafili na mój blog przez przypadek szukając czegoś o joomli lub hackach na Internet Explorer, muszę napisać, że dziś nic takiego nie znajdą.

Skupię się na Auli, na której miałem okazję być już kilka razy. To też zaowocowało zaproszeniem na to wyjątkowe wydarzenie. Parę słów o Auli, dla tych przez moment zastanawiają się co to tak właściwie jest.

Mianowicie:

Dotychczas na Auli zabierali głos przedstawiciele m.in. takich podmiotów: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, MSWiA, NASK, TVP, IBM, Nokia, Microsoft, Novell Polska, o2, GoldenLine, Money.pl, Gadu-Gadu, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Giełda Papierów Wartościowych i wielu innych.

Każda Aula rozpoczyna się kilkoma krótkimi prezentacjami. (…) Prelegenci dzielą się swoim praktycznym doświadczeniem, opowiadają o problemach projektowych i sposobach ich rozwiązywania. Ci z nich, którzy odnieśli sukces w biznesie internetowym, najczęściej tworzyli swoje projekty od podstaw, wkładając w nie mnóstwo pracy i podejmując ryzyko porażki.

Wtorkowa Aula poświęcona była problematyce rozwoju międzynarodowego i dofinansowaniu młodych przedsięwzięć technologicznych oraz podsumowaniu dwóch lat działalności inicjatywy.

Skoro już czytelnicy mają pojęcie co to Aula, pobuszowali w międzyczasie w necie. Skupmy się na samym spotkaniu.

Aula odbyła się w Sali NewConnect w budynku Giełdy Papierów Wartościowych, wystąpiło kilku prelegentów.

Pierwszą prezentację o mechanizmach finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw (NewConnect) prezentował przedstawiciel Działu Rozwoju NewConnect,GPW

Kolejny prelegent, Piotr Gębala (prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego) przedstawił Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz mówił o nowych sposobach na inwestowanie.Podał kilka przykładów spółek, które całkiem nieźle na tym wyszły, jeśli za nieźle przyjąć kilka czy nawet kilkadziesiąt milionów wzrostu wartości samych spółek. Liczby (jak to w przypadku prezentacji) zrobiły wrażenie.

Następnie Piotr Marzec –  strateg z Google z prezentacją pt. “Internet. Czas na przedsiębiorczych” opowiedział o Internecie, nieco też o narzędziach Google, o przedsiębiorczych, aktywnych Polakach, potrafiących kombinować i wyróżniać się na tle innych narodowości jeśli chodzi o działania w Internecie.

Ostatnim z prelegentów był Oliver Ueberholz – CEO platformy i generatora serwisów społecznościowych mixxt.net (w Polsce mixxt.pl) z prezentacją “Challenges for an international web-based company“. Bardzo fajna prezentacja o możliwościach społeczności, wyzwaniach jakie czekają na twórców serwisów i aspektach, na które trzeba zwrócić większą uwagę i dobrze się zastanowić

 • w jakich językach ma działać startup
 • kogo pozyskać jako inwestora
 • jeśli oferować w serwisie usługi dodatkowe i pobierać za nie (dodatkowe funkcjonalności), to w jakiej (uniwersalnej) walucie, a może w jakiś inny sposób ?

Te aspekty i inne cenne rady warto wziąć pod uwagę. W każdym razie cenna wiedza, którą mam nadzieję uda się w przyszłości wykorzystać w jednym startupie, przy którym trochę pomogłem.

Poziom merytoryczny wystąpień był na wysokim poziomie. Naprawdę warto na takie spotkania się wybierać, by poznać nowych ludzi i oczywiście dowiedzieć się ciekawych rzeczy, lub żeby to tak kolokwialnie nie zabrzmiało poszerzyć swoją wiedzę.

Wspominałem (za materiałami prasowymi), że ta Aula była wyjątkowa. Dokładnie. Była specyficzna 😉 A to (poza ciekawymi prezentacjami) za sprawą  nagród i wyróżnień oraz prężących się stolików od przekąsek i napojów (nie było pizzy, standardowego elementu wieńczących spotkania). Nagrody i wyróżnienia trafiły w ręce darczyńców i osób, których działania przedstawione na prezentacjach podczas spotkań Auli wzbudziły podziw i których startupy rozwinęły skrzydła i stały się rentownymi przedsięwzięciami (gastronauci.pl, nozbe.com, goldenline.pl). Na auli #27, na której miałem przyjemność być Ola Lazar z Gastronauci.pl faktycznie miała  porywające wystąpienie i sam serwis wywołał sporą ciekawość, toteż słusznie została wyróżniona.

Jeśli ktoś byłby zainteresowany, kolejna (Kreo)Aula będzie 4 czerwca.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes